Våra kurser

Du som läser ett studieförberedande program på Rudbeck får fritt välja kurser i vårt stora kursutbud. Vi har inte några förutbestämda fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har.

I februari i årskurs 1 gör du ditt val av inriktning och väljer fördjupningskurser och kurser till det individuella valet. Kursutbudet då det gäller programfördjupningen varierar beroende på vilket program du läser, men antalet kurser du kan välja på är ungefär detsamma oavsett program. Inför läsåret 2022/2023 kan till exempel elever på Naturvetenskapsprogrammet välja sin programfördjupning bland 59 kurser.

Utbudet av kurser till det individuella valet är samma för alla program. Inför läsåret 2022/2023 kan eleverna välja sitt individuella val bland 119 kurser! Vårt utbud av kurser kan variera något från år till år.

På vårt yrkesförberedande program, El- och energiprogrammet, ingår ett förutbestämt fördjupningspaket. Det individuella valet väljer du från vårt stora kursutbud.

Är det för få sökande till en kurs startar inte kursen och eleven får då istället sitt reservval. Rudbecks skolledning beslutar, utifrån sökunderlaget, om det är kurser som ej startar.

Inför läsåret 2022/2023 kan eleverna välja sitt individuella val bland 119 kurser!

Kursutbud

I vår valkatalog ser du alla valbara kurser som vi erbjuder som programfördjupning och individuellt val.

Här nedan finns alla kurser vi erbjuder med länk till kursbeskrivningen på Skolverkets webbplats.