Finns även som syntolkat

Introduktions-programmen

Det finns olika skäl till att en elev inte har hunnit bli behörig till ett nationellt program under sin högstadietid. Ett alternativ är då något av våra Introduktionsprogram.

Ett introduktionsprogram är för dig som inte blivit behörig till ett nationellt program under högstadiet. Ett Introduktionsprogram kan även vara aktuellt för dig som inte vill läsa ett nationellt program just nu. Du kanske hellre vill ut i arbetslivet och praktisera ett år.

På Rudbeck erbjuder vi följande Introduktionsprogram:

  • Individuellt alternativ
  • Programinriktat val
  • Språkintroduktion

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är personligt utformat för varje elev och vänder sig till dig som inte är behörig till gymnasiet. Du kan läsa upp betygen i matematik, svenska och engelska. Du kan också läsa upp betygen i andra ämnen i grundskolan som du inte fått godkänt i. Efter hand kan du kombinera dessa studier med gymnasiekurser. Det kan också ingå praktik. Målet är att du ska bli behörig till gymnasiet eller förberedas för annan utbildning eller arbete.

Programinriktat val

Programinriktat val är ett alternativ för dig som har godkänt i

  • svenska/svenska som andraspråk + matematik + engelska + minst tre andra ämnen

eller

  • svenska/svenska som andraspråk + matematik eller engelska + minst fyra andra ämnen.

När vi planerar din undervisning utgår vi från vad du behöver för att bli behörig till ett nationellt program. När du fått de betyg du saknar slussas du över till ett nationellt program. Vi erbjuder totalt två platser; en plats på Ekonomiprogrammet och en plats på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige och är 16-19 år. Du läser svenska, men även andra ämnen från grundskolan och gymnasiet kan ingå. Du läser på heltid och målet med studierna är att du ska få kunskaper för att kunna gå vidare till gymnasiet, folkhögskola, Komvux eller arbete.

Elevteam

Ola Lagerström

Lina Giouvantsi

Jessica Röös

Malvina Hirori

Moa Ekberg

Jenny Ahlkrona