Introduktionsprogram

Har det strulat till sig på högstadiet för dig? Är du nyanländ till Sverige och inte hunnit bli behörig till ett nationellt program? Då kanske något av våra Introduktionsprogram är något för dig!

Ett introduktionsprogram är för dig som inte blivit behörig till ett nationellt program under högstadiet. Ett Introduktionsprogram kan även vara aktuellt för dig som inte vill läsa ett nationellt program just nu. Du kanske hellre vill ut i arbetslivet och praktisera ett år.

Tre olika Introduktionsprogram

På Rudbeck kan du läsa tre olika introduktionsprogram:

 • Preparandår
 • Språkintroduktion
 • Individuellt alternativ

Preparandår

Under Preparandåret får du möjlighet att läsa upp betygen i matematik, svenska och engelska. Du kan också läsa upp betygen i andra ämnen från grundskolan som du inte fått godkänt i. Efter hand kan du kombinera dessa studier med andra kurser på Rudbeck. Målet är att du ska bli behörig till ett nationellt program.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige och är 16-19 år. Du läser svenska, men även andra ämnen från grundskolan och gymnasiet kan ingå. Du läser på heltid och målet med studierna är att du ska få kunskaper för att kunna gå vidare till gymnasiet, folkhögskola, Komvux eller arbete.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformat för varje enskild elev och vänder sig i första hand till dig som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation. Individuellt alternativ ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbete. På Individuellt alternativ läser du grundskoleämnen som du inte har fått godkänt i samt hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, till exempel motivationsinsatser eller praktik.

Elevteam

Ola Lagerström

Lina Grigoriu

 • Studie- och yrkesvägledare på Introduktionsprogrammen - Individuellt alternativ, Preparand och Språkintroduktion
 • lina.grigoriu@rudbeck.se
 • 08-579 226 99
 • 073-915 11 82

Jessica Röös

Fia Lindgren

 • Kurator på Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Introduktionsprogrammen och Musikklasserna
 • fia.lindgren@rudbeck.se
 • Börjar arbeta den 26 augusti

Marie Björkqvist

 • Skolsköterska på Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Introduktionsprogrammen - Språkintroduktion, Samhällsvetenskapsprogrammet och Musikklasserna
 • marie.bjorkqvist@rudbeck.se
 • 08-579 218 34
 • 073-915 18 34

Gunnel Ahrens

 • Skolsköterska på AST-enheten, El- och energiprogrammet, Introduktionsprogrammen - Individuella alternativ, Löpargymnasiet, Naturvetenskapsprogrammet, Orienteringsgymnasiet och Teknikprogrammet
 • gunnel.ahrens@rudbeck.se
 • 08-579 218 35
 • 073-915 18 35