Introduktionsprogram

Har det strulat till sig på högstadiet för dig? Är du nyanländ till Sverige och inte hunnit bli behörig till ett nationellt program? Då kanske något av våra Introduktionsprogram är något för dig!

Ett introduktionsprogram är för dig som inte blivit behörig till ett nationellt program under högstadiet. Ett Introduktionsprogram kan även vara aktuellt för dig som inte vill läsa ett nationellt program just nu. Du kanske hellre vill ut i arbetslivet och praktisera ett år.

Olika Introduktionsprogram

På Rudbeck kan du läsa följande introduktionsprogram:

  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är personligt utformat för varje elev och vänder sig till dig som inte är behörig till gymnasiet. Du kan läsa upp betygen i matematik, svenska och engelska. Du kan också läsa upp betygen i andra ämnen i grundskolan som du inte fått godkänt i. Efter hand kan du kombinera dessa studier med gymnasiekurser. Det kan också ingå praktik. Målet är att du ska bli behörig till gymnasiet eller förberedas för annan utbildning eller arbete.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige och är 16-19 år. Du läser svenska, men även andra ämnen från grundskolan och gymnasiet kan ingå. Du läser på heltid och målet med studierna är att du ska få kunskaper för att kunna gå vidare till gymnasiet, folkhögskola, Komvux eller arbete.

Elevteam

Ola Lagerström

Lina Grigoriu

Jessica Röös

Fia Lindgren

Marie Björkqvist

Gunnel Ahrens

  • Skolsköterska på AST-enheten, EE, IM-Individuellt alternativ, LÖP, NA, ORI och TE
  • gunnel.ahrens@rudbeck.se
  • 08-579 218 35
  • 073-915 18 35