Finns även som syntolkat

Naturvetenskaps-programmet

Är du intresserad av matematik och naturvetenskap? Vill du kunna kombinera teoretiska och praktiska studier? Är du studiemotiverad och ambitiös? I så fall kanske Naturvetenskapsprogrammet är något för dig!

Programmet ger dig kunskaper inom naturvetenskap och matematik. Laborationer och fältstudier är viktiga inslag i utbildningen. När du läser biologi kommer du säkert att vara en del i vårt eget växthus. Du har också möjlighet att åka på fältkurser till Kittelfjäll och Utö. I fysiken genomför vi datorstödda laborationer och simuleringar. När du läser kemi får du experimentera och göra kemiska analyser i våra välutrustade laboratorier. I några av våra kemikurser får du laborera med DNA. Matematiken löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

För att förbereda dig på bästa sätt inför vidare studier på högskola och universitet så har vi nära samarbete med olika universitet, bland annat Uppsala universitet.

Naturvetenskapsprogrammet är den bredaste utbildningen som ger dig behörighet till flest antal högskoleutbildningar. När du är klar med gymnasieutbildningen och vidare studier kanske du jobbar som läkare, veterinär, forskare, kriminaltekniker eller civilingenjör.

Inriktningar

På Naturvetenskapsprogrammet kan du välja att läsa följande inriktningar:

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

Inriktning Naturvetenskap

Väljer du inriktning Naturvetenskap får du fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen ger dig den bredaste behörigheten till universitet och högskolor.

Inriktningskurser på Natur – natur

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Fördjupningskurser på Natur – natur

Programfördjupningen på inriktningen är 200 poäng. Här får du själv välja kurser, vi har inget förutbestämt fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har.

Vi har flera spännande specialiseringskurser om du vill fördjupa dig inom matematik och naturvetenskap.

 • Universitetsförberedande matematikkurs är en kurs där du får fördjupa dig inom bland annat differentialekvationer, linjär algebra, talteori, kombinatorik och matematiska bevis.
 • I kursen Astrofysik får du bland annat studera hur galaxers rotation visar att mörk materia existerar och varför inget ljus kan lämna svarta hål.
 • I kursen Kriminalteknik blir din uppgift att säkra spår och analysera dem. Du får prova flera tekniker för att analysera exempelvis handstil, fingeravtryck och DNA.
 • Sjukdomar och läkemedel är en kurs där du får veta mer om bakgrunden till olika sjukdomar, hur de kan förebyggas eller behandlas med läkemedel. Du får reda på hur läkemedel fungerar och hur de framställs.

Vill du hellre fördjupa dig inom något annat område så kan du kan till exempel välja att läsa mer inom moderna språk, samhällsvetenskap eller kanske medieämnen.

Du har även 200 poäng individuellt val att välja. Då får du fritt välja kurser inom vårt stora kursutbud.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Väljer du inriktning Naturvetenskap och samhälle får du fördjupade kunskaper inom något av de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi. Du får även läsa samhällskunskap och geografi. Inriktningen är tvärvetenskaplig och ger dig kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du får en fördjupad förståelse av samspelet mellan natur, samhälle och teknik.

Inriktningskurser på Natur – samhälle

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Geografi 1
 • Samhällskunskap 2
 • Biologi 2 eller Fysik 2 eller Kemi 2 (du väljer själv vilken av dessa kurser du vill läsa)

Fördjupningskurser på Natur – samhälle

Programfördjupningen på inriktningen är 300 poäng. Här får du själv välja kurser, vi har inget förutbestämt fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har.

Vi har flera spännande specialiseringskurser om du vill fördjupa dig inom naturvetenskap. I kursen Kriminalteknik blir din uppgift att säkra spår och analysera dem. Du får prova flera tekniker för att analysera exempelvis handstil, fingeravtryck och DNA. Sjukdomar och läkemedel är en kurs där du får veta mer om bakgrunden till olika sjukdomar, hur de kan förebyggas eller behandlas med läkemedel. Du får reda på hur läkemedel fungerar och hur de framställs.

Vill du hellre fördjupa dig inom något annat område så kan du välja kurser inom samhällskunskap, hållbart samhälle eller teknik.

Du har även 200 poäng individuellt val att välja. Då får du fritt välja kurser inom vårt stora kursutbud.

Rudbeck är en lugn skola med fokus på studierna. Jag trivs bra och kan starkt rekommendera skolan.

Hali

Elev på Naturvetenskapsprogrammet

Elevteam

Leonard Killander

Julia Söderberg

Joakim Blom

Claudia Ericsson

Malvina Hirori

Lisa Fringel