Samhällsvetenskaps-programmet – musik

Älskar du att sjunga och spela? Vill du ägna flera timmar i veckan till musiken? Vill du kombinera dina gymnasiestudier med sång och musik? I så fall kanske Samhällsvetenskapsprogrammet – musik är något för dig!

Samhällsvetenskapsprogrammet – musik är en särskild variant där musiken har betoning på sång; du sjunger i kör i stor grupp och solosången sker i mindre grupper. Du har också pop- och rockensemble, viss musikteori och gehörsträning. Musikundervisningen sker i nära samarbete med eleverna på Naturvetenskapsprogrammet – musik.

När du söker programmet kommer du att få göra ett färdighetsprov, som består av en muntlig och en skriftlig del. Här hittar du information om färdighetsprovet. 

De musikkurser som ingår är:

  • Ensemble 1
  • Körsång 1
  • Instrument eller sång 1

Vår musikundervisning vill vi hålla så bred som möjligt. Du kommer att få sjunga och spela i många olika genrer - allt från klassiskt till musikal, pop och rock.

Peter Thilander

Musiklärare

Elevteam

Annika Westin

Peter Thilander

Annette Mäkelä

Annette Modin

  • Specialpedagog på EE, EST, HU, RFG, SA-MU och NA-MU
  • annette.modin@rudbeck.se
  • 08-579 218 82
  • 073-915 18 82
  • Arbetsrum: L022

Fia Lindgren

Marie Björkqvist