Finns även som syntolkat

Samhällsvetenskaps-programmet

Är du intresserad av människor, samhällsfrågor och internationella relationer? Vill du få kunskap om kommunikation och ledarskap? Brinner du för att skriva och uttrycka dig genom olika medier? I så fall kanske Samhällsvetenskapsprogrammet är något för dig!

När du läser Samhällsvetenskapsprogrammet får du en mycket bred utbildning som ger dig många valmöjligheter till vidare studier. Programmet ger dig kunskaper om samspelet mellan individ och samhälle. Du får lära dig om demokrati, kommunikation, etik och genus. Du får också kunskaper om hur olika faktorer påverkar möjligheter att bygga ett hållbart samhälle.

Diskussion och argumentation är en viktig del i undervisningen och du får lära dig att motivera dina val med välgrundade argument. Du får jobba mycket med att söka, bearbeta och kritiskt granska information.

När du är klar med gymnasieutbildningen och eventuella vidare studier kanske du jobbar som samhällsvetare, journalist, lärare, statsvetare, polis, socionom eller art director.

Det första året är gemensamt för alla på Samhällsvetenskapsprogrammet. Inför andra året väljer du inriktning, fördjupningskurser och individuellt val.

Inriktningar

På Samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja att läsa följande inriktningar:

 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap

Inriktning Beteendevetenskap

Väljer du inriktning Beteendevetenskap får du lära dig att förstå samspelet mellan människor och mänskligt beteende. Du får kunskaper om kommunikation, ledarskap och psykologi.

Inriktningskurser på Sam – beteende

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Ledarskap och organisation
 • Kommunikation
 • Psykologi 2a
 • Samhällskunskap 2
 • Sociologi

Fördjupningskurser på Sam – beteende

Programfördjupningen på inriktning Beteendevetenskap är 300 poäng. Här får du själv välja kurser, vi har inget förutbestämt fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har. Du kan till exempel välja att läsa mer inom moderna språk, samhällsvetenskap eller kanske medieämnen.

Du har även 200 poäng individuellt val att välja. Då får du fritt välja kurser inom vårt stora kursutbud.

Inriktning Medier, information och kommunikation

Väljer du inriktning Medier, information och kommunikation får du lära dig att kommunicera och förmedla ett budskap på bästa sätt. Du får kunskaper inom journalistik, information och reklam. Den teoretiska undervisningen varvas med praktiska övningar.

Inriktningskurser på Sam – media

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Journalistik, reklam och information 1
 • Medieproduktion 1
 • Medier, samhälle och kommunikation 1
 • Psykologi 2a

Fördjupningskurser på Sam – media

Programfördjupningen på inriktning Medier, information och kommunikation är 400 poäng. Här får du själv välja kurser, vi har inget förutbestämt fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har. Vill du fördjupa dig inom medieämnen har vi många kurser att välja på, bland annat textkommunikation, fotografisk bild och grafisk kommunikation. Du kan också välja att läsa mer inom till exempel moderna språk, samhällskunskap eller kanske entreprenörskap.

Du har även 200 poäng individuellt val att välja. Då får du fritt välja kurser inom vårt stora kursutbud.

Inriktning Samhällsvetenskap

Väljer du den samhällsvetenskapliga inriktningen får du lära dig mer om olika samhällsstrukturer och människors olika livsvillkor. Du får fördjupade kunskaper i historia, religion och samhällskunskap och du breddar din förståelse för samhällsfrågor.

Inriktningskurser på Sam – sam

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Geografi 1
 • Historia 2a
 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 2 och 3

Fördjupningskurser på Sam – sam

Programfördjupningen på inriktning Samhällsvetenskap är 300 poäng. Här får du själv välja kurser, vi har inget förutbestämt fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har. Vill du fördjupa dig inom samhällskunskap har vi flera fördjupningskurser, bland annat internationell ekonomi och internationella relationer. Du kan också välja att läsa mer inom till exempel moderna språk, biologi eller kanske entreprenörskap.

Du har även 200 poäng individuellt val att välja. Då får du fritt välja kurser inom vårt stora kursutbud.

Rudbeck är en fantastisk skola på många sätt. Det händer alltid något roligt och det blir aldrig långtråkigt.

Simone

Elev på Samhällsvetenskapsprogrammet

Elevteam

Staffan Bjuhr

Annette Mäkelä

Åsa Larsson

Anna Guldevall Lavö

Moa Ekberg

Marie Björkqvist