TE4, Gymnasieingenjör

Är du intresserad av att arbeta med teknik? Är du sugen att börja jobba direkt efter avslutade gymnasiestudier på Teknikprogrammet? Eller vill du förbereda dig inför kommande tekniska studier på högskola och universitet? Då kanske Gymnasieingenjör är någonting för dig!

Utbildningen till Gymnasieingenjör är en ettårig påbyggnadsutbildning och du läser inriktningen Informations- och medieteknik. Under påbyggnadsutbildningen får du minst 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande och du avslutar året med att göra ett examensarbete. Din APL har du dessutom möjlighet att göra utomlands. Du får en Gymnasieingenjörsexamen med kompetens inom nätverksteknik, ett område där efterfrågan på arbetskraft är mycket stor. Med andra ord finns det finns goda chanser för dig att få jobb direkt efter avslutade studier.

Två möjliga utgångar

Som examinerad Gymnasieingenjör har du möjlighet att arbeta som:

 • Nätverkstekniker med kunskaper om installationer av kommunikationsutrustning
 • Datasamordnare för support och helpdesk

TE4 ger dig också kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning om du i framtiden väljer att studera vidare.

Utbildningen sker i nära samarbete mellan skolan och näringslivet. Du får möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter med hjälp av den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen. Programrådet ser till att alla kurser stämmer väl överens med näringslivets behov och att utbildningen leder till anställningsbarhet.

Kurser på TE4

   • Gymnasieingenjören i praktiken, 200 p
   • Examensarbete, 100 p
   • Informationsteknisk arkitektur, 100 p
   • Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 p
   • Teknik – specialisering, 300 p
   • Datasamordning och support, 100 p

De tre översta kurserna är bestämda av Skolverket och ingår på det tekniska fjärde året oavsett vilken skola du går på. De övriga fyra kurserna är specifikt utvalda av Rudbeck för att skapa vår profil på TE4.

Riksintag

Du är välkommen att söka till vårt fjärde tekniska år oavsett var i landet du bor. Om du kommer från annan ort, så finns det möjlighet att bo på vårt elevhem mot en månadsavgift.

Ansökan

Utbildningen är sökbar för dig som går på Teknikprogrammet årskurs 3 eller för dig som tidigare har tagit studenten från Teknikprogrammet. Studierna måste påbörjas senast det kalenderår du fyller 22 år. Du ansöker via Gymnasieantagningen Storsthlm.

Efterfrågan på gymnasieingenjörer är
riktigt stor. Pluggar du på TE4 har du
stor chans att få jobb direkt!

Åke Eriksson

Lärare och projektledare på TE4

Samarbetspartners

Elevteam

Marie Anderzén

Åke Eriksson

Ellinor Häll Wesslau