Teknik­programmet

Är du intresserad av webbdesign och programmering? Tycker du att är spännande med datorstyrd design? Är du tekniskt intresserad och gillar matematik? I så fall kanske Teknikprogrammet är något för dig!

Programmet ger dig kunskaper inom teknik, naturvetenskap och data. Du får lära dig om olika ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar och om internationella sammanslutningar och avtal. Du får också kunskaper om hur man driver ett företag. Här får du diskutera ett företags juridiska men även moraliska ansvar.

När du är klar med gymnasieutbildningen och eventuella vidare studier kanske du jobbar som civilingenjör, datatekniker, industridesigner, dataspelsutvecklare, webbdesigner, fysiker eller mjukvarudesigner.

Första året är gemensamt för alla på Teknikprogrammet. Inför andra året väljer du inriktning, fördjupningskurser och individuellt val.

Inriktningar

På Teknikprogrammet kan du välja att läsa följande inriktningar:

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Teknikvetenskap

Vi har även TE4 – Gymnasieingenjör, ett fjärde tekniskt år för dig som vill ha en gymnasieingenjörsexamen.


Inriktning design och produktutveckling

Väljer du inriktning design och produktutveckling får du lära du dig att arbeta med datorstyrd design och konstruktion och du får kunskaper om själva designprocessen. Du får en historisk och teoretisk bakgrund om design. Du får lära dig göra ritningar och formge din produkt i lämpligt material.

Inriktningskurser

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Bild och form 1a1
 • Cad 1
 • Design 1
 • Konstruktion 1

Fördjupningskurser

Programfördjupningen på Teknikprogrammet är 400 poäng. Här får du själv välja kurser, vi har inget förutbestämt fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har. Du kan till exempel välja att fördjupa dina kunskaper inom inriktningen och läsa fördjupningskurser i cad och design. Du kan också välja att bredda dig inom till exempel programmering, webbutveckling eller datorteknik.

Du har även 200 poäng individuellt val att välja. Då får du fritt välja kurser inom vårt stora kursutbud.

Inriktning informations- och medieteknik

Väljer du inriktning informations- och medieteknik får du lära dig mer inom IT.

Inriktningskurser

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Dator- och nätverksteknik
 • Programmering 1
 • Webbutveckling 1

Fördjupningskurser

Programfördjupningen på Teknikprogrammet är 400 poäng. Här får du själv välja kurser, vi har inget förutbestämt fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har. Är du intresserad av nätverksteknik så kan du välja att läsa kurserna nätverksteknik, nätverksteknologier och nätverksadministration. Vi har också intressanta fördjupningskurser i bland annat programmering och webbutveckling.

Du har även 200 poäng individuellt val att välja. Då får du fritt välja kurser inom vårt stora kursutbud.

Inriktning teknikvetenskap

Väljer du inriktning teknikvetenskap får du fördjupade kunskaper inom fysik, matematik och teknik. Den här inriktningen är en bra grund om du tänker läsa någon teknisk utbildning på högskola eller universitet.

Inriktningskurser

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Fysik 2
 • Matematik 4
 • Teknik 2

Fördjupningskurser

Programfördjupningen på Teknikprogrammet är 400 poäng. Här får du själv välja kurser, vi har inget förutbestämt fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har. Vi erbjuder fördjupning inom både fysik och matematik. Inom fysiken kan du välja att läsa vår specialiseringskurs som handlar om astrofysik  och även kursen fysik 3. Inom matematiken har vi både matematik 5 och matematik – specialisering. Vill du fördjupa dina kunskaper i teknik, så kan du välja vår specialiseringskurs i teknik. Då får du jobba med praktisk eller teoretisk tillämpning av olika teknikområden.

Du har även 200 poäng individuellt val att välja. Då får du fritt välja kurser inom vårt stora kursutbud.

På Rudbeck är det engagerade lärare och en trivsam miljö. Jag uppskattar också att man har friheten att läsa något som du tycker är extra roligt.

Simon

Elev på Teknikprogrammet

Elevteam

Marie Anderzén

Lovisa Utas

Claudia Ericsson

Camilla Ragnhult

Gunnel Ahrens

 • Skolsköterska på AST-enheten, EE, IM-Individuellt alternativ, LÖP, NA, ORI och TE
 • gunnel.ahrens@rudbeck.se
 • 08-579 218 35
 • 073-915 18 35