Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat frågor som vi ofta brukar få på gymnasiemässan och vårt traditionella Öppet hus.

Har ni en matsal?
Ja, det finns en matsal och mycket av maten lagas på plats. Varje dag finns det tre rätter att välja på, varav en är vegetarisk. Det finns alltid en stor, varierad salladsbuffé och ofta finns det även dagens soppa. Maten är gratis för eleverna.

Hur stor del av era lärare är behöriga?
94 % av våra lärare är behöriga.

Får man ett busskort?
Du som har minst sex kilometer till skolan får SL-terminsbiljett. Mer information finns på Sollentuna kommuns hemsida.

Får man en dator?
Alla elever får låna en personlig iPad under sina tre år här på Rudbeck. Till iPaden finns även ett tangentbord.

Är Rudbeck en stor skola?
Rudbeck är en av Stockholms läns största gymnasieskolor. Det går ca 2200 elever på skolan. Det största programmet är Ekonomiprogrammet, följt av Naturvetenskapsprogrammet. 250 personer har Rudbeck som arbetsplats.

Hur stora klasser är det?
När du börjar på Rudbeck blir du indelad i en mentorsgrupp. Mentorsgrupperna består av max 16 elever. I de flesta teoretiska kurserna läser två mentorsgrupper tillsammans, en undervisningsgrupper består alltså av 32 elever. I många laborativa kurser är maxantalet istället 16 eller 20 elever.

Kan man börja i samma klass som sin kompis?
Mentorsgrupperna delas in efter programval och språkval. Vi tar inte emot önskemål om att gå med sin kompis.

Kan man byta program när man väl kommit in på Rudbeck?
Nej, det går inte att byta program om det inte är så att man står som reserv till ett annat program och på så sätt får erbjudande om att ta en ledig plats. Vi följer strikt turordningen enligt reservlistorna och gör inga interna byten.

Finns det möjlighet att få extra stöd och hjälp?
Ja, vi har en väl utbyggd stödverksamhet. Här kan du läsa mer om vilket stöd vi erbjuder.

Var har eleverna idrott?
Skolidrotten bedrivs i Sollentuna sim- och sporthall som ligger alldeles intill skolan. I sporthallen finns två fullstora idrottshallar samt en spegelsal och ett elevgym. Utomhusidrotten sker mestadels på gräsytorna i Edsbergsparken, men även på Edsbergsfältet och på Sollentunavallen.

Finns det ett bibliotek?
Ja, vi har ett jättefint bibliotek med stort utbud av böcker, tidningar och tidskrifter. Du kan söka information i uppslagsverk, artikeldatabaser och ämnesdatabaser. I biblioteket kan du också sitta oh plugga i lugn och ro.

Vad behöver man för meritpoäng för att komma in?
Vilket meritvärde som krävs varierar från år till år. Antagningsstatistiken inför läsåret 2020/2021 hittar du här.

Vilka språk kan jag läsa?
Hos oss kan du läsa Franska steg 1-5, Italienska steg 1-3, Kinesiska steg 1-5, Spanska steg 1-5 samt Tyska steg 1-5. Självklart har vi även Engelska 7. Låter Latin spännande? Hos oss kan du läsa både steg 1 och steg 2.

Hur är stämningen på skolan?
Många elever kan intyga att stämningen är god och trevlig. Det är studiero i klassrummen. Många elever tycker också att gemenskapen bland eleverna är väldigt bra.

Vad är eleverna mest/minst nöjda med?
I samtal med vår avgångselever är det framför allt tre saker som elever upplever väldigt positivt.
– Att man lär känna så många nya människor, eftersom man läser kurser tillsamman med andra program.
– Man får göra många egna val av kurser
– Lärarna är toppen.

Det eleverna nämner som mer negativt är matsalskön, men maten är värd att vänta på. Och om man väntar en kvart så slipper man köa. I och med Rudbecks schemasystem så blir det ibland håltimmar i schemat. Det finns dock bra möjligheter att nyttja den tiden på bästa sätt. Vi har många studieplatser på skolan och i cafeterian finns ofta folk som man kan hänga med.

Är det något du undrar över som vi inte tar upp här? Kontakta gärna någon av våra studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter hittar du här.